CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Lược SửHình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Tại VA, USA

•E-mail• •Print• •PDF•

•Last Updated• ( ••Thursday•, 28 •March• 2019 20:36• ) •Read more...•
 

Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giá tại Cộng Đoàn Fairfax, VA

•E-mail• •Print• •PDF•

•Read more...•
 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018

•E-mail• •Print• •PDF•

Thật là một dịp đại phúc cho Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt; vì hôm nay, ngày 08/ 06/ 2018, Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là dịp 11 nữ tu của Hội dòng được tuyên khấn trọn đời.

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:13• ) •Read more...•
 

Lễ Kính Thánh Giuse - Bổn Mạng Hội Dòng MTGDL- Cộng Đoàn VA, USA

•E-mail• •Print• •PDF•

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:15• ) •Read more...•
 

Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Kỷ Niệm Khấn Dòng - Cộng Đoàn Việt Nam (1/6/2017)

•E-mail• •Print• •PDF•

"Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi" (Is 43, 5). Đừng sợ thông truyền niềm Hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta". Đó là chủ đề Đức Thánh Cha Phanxico đã chọn để nhắn nhủ toàn thể Giáo Hội trong ngày Truyền Thông năm 2017 này.

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:20• ) •Read more...•
 
•Page 1 of 7•