CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Tại Fairfax, VirginiaBusybee VA

•E-mail• •Print• •PDF•

A place for culture and the Faith

Busy Bee Childcare Center gives small children a glimpse of their Vietnamese culture and Catholic faith.

Located in a cheery house at the end of a suburban cul-de-sac in Fairfax, Busy Bee Childcare center is run by the Sisters Adorers of the Holy Cross, who immigrated to the United States from Vietnam in 1975 and started a small community in Virginia. Today, the order has 30 sisters working in Virginia, Oregon and California.

•Last Updated• ( ••Wednesday•, 08 •August• 2012 20:00• ) •Read more...•
 

Nẻo Đường Ân Lộc

•E-mail• •Print•

Tu Viện Mến Thánh Giá Đà Lạt lập nhà mới tại Fairfax tiểu bang Virginia từ ngày 08/ 04 / 1995. Sister Thuý Hằng đang hoạt động tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Arlington - với công tác Giám đốc nhà trẻ của Giáo Xứ, vì lợi ích của Hội Dòng đã xin mở một nhà trẻ riêng cho Dòng trên khu đất khoảng một mẫu tây, trong đó có nhà ở và ngay bên cạnh là nhà trẻ. Chương trình này được Hội Đồng Dòng chấp thuận, với sự trợ giúp tài chính của Chị Bề Trên Maria Kim Phượng bên Portland cùng những ân nhân trong Xứ Đạo.

•Read more...•
 

Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đoàn MTG Đàlạt tại Virginia, USA

•E-mail• •Print•

•Read more...•