CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.netHình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Tại VA, USA

•E-mail• •Print• •PDF•

•Last Updated• ( ••Thursday•, 28 •March• 2019 20:36• ) •Read more...•
 

Tiểu Sử Đức Cha Louis De Cooman (1881 – 1970) – Đấng Cải Tổ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, Thanh Hóa, Việt Nam

•E-mail• •Print•

Đức Cha Louis de Cooman (Ludovico Hành) sinh ngày 19 tháng 12 năm 1881 tại Ninove – Bỉ. Song thân rất đạo đức. Ông bà được 5 người con trong số đó có 4 người đi tu:

 1. Nữ tu Marie de Cooman – Dòng Thánh Tâm tại Bỉ.
 2. Linh mục thừa sai Alfred de Cooman (Cha Mẫn – Địa phận Thanh Hóa)
 3. Linh mục thừa sai Albert de Cooman (Cha Phụng – Địa phận Hà Nội)
 4. Đức Cha Louis de Cooman – Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa.
•Read more...•
 

Tiểu Sử Đức Cha Phêrô Maria Lambert De La Motte – Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá

•E-mail• •Print•

Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte là một trong ba vị Giám Mục thừa sai người Pháp tiên khởi trong chức vụ Đại Diện Tông Tòa được gửi sang truyền giáo tại miền Đông Nam Á vào thế kỷ XVII. Ngoài việc truyền chức cho các linh mục bản xứ Việt Nam và thiết lập hàng giáo sĩ địa phương, Ngài còn có công sáng lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Một tu hội nữ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, dành cho người Việt Nam và để phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Sát cánh với các vị thừa sai khác, Ngài đã gieo vào lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam một nền linh đạo tập trung vào Chúa Kitô chịu–đóng–đinh, để chính nền linh đạo này đã trở nên động lực vững chắc thúc đẩy hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong suốt gần 300 năm cấm đạo.

•Read more...•
 

Hình Ảnh Mừng Lễ Kính Thánh Giá tại Cộng Đoàn Fairfax, VA

•E-mail• •Print• •PDF•

•Read more...•
 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Vệt Nam : Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018

•E-mail• •Print• •PDF•

Thật là một dịp đại phúc cho Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt; vì hôm nay, ngày 08/ 06/ 2018, Giáo hội mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là dịp 11 nữ tu của Hội dòng được tuyên khấn trọn đời.

•Last Updated• ( ••Thursday•, 05 •July• 2018 10:13• ) •Read more...•
 
•Page 1 of 4•