CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Xin Mọi Người Cầu Nguyện Cho Sr. Thược

•E-mail• •Print• •PDF•

Xin mọi người cầu nguyện cho Sr. Thược, mới bị bịnh ALS, một căn bệnh 1/ 100000 người mới mắc phải, khoa học chưa tìm ra thuốc chữa. Ví thế, chúng tôi đi bộ cầu nguyện và ủng hộ người bị bệnh này cùng với thân nhân của họ. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Sr. Thược.

 

•Last Updated• ( ••Sunday•, 22 •September• 2013 19:42• )