CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Gương Thánh Nhân

Suy Niệm Bằng Cách Đọc Sách

•E-mail• •Print• •PDF•

Suy niệm bằng cách đọc sách

Trong lịch sử dòng Mến Thánh Giá, suy niệm bằng cách đọc sách là việc đã được đề cập tới ngay từ ban đầu.

Khi phúc trình cho Đức cha Pallu về các thiếu nữ và goá phụ muốn sống chung tại Đàng Ngoài, cha Deydier cho biết : « Chỉ còn thiếu ba, bốn ngày rảnh rang nữa là con có thể hoàn thành tập sách nhỏ bé gồm 14 bài suy ngắm trong hai tuần lễ. »[1]

Phần Đức cha Lambert, ngài dạy các nữ tu mỗi buổi sáng, khi cầu nguyện, phải « dành một giờ suy niệm về một trong những bài gẫm chúng tôi đã soạn về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do chị bề trên, hoặc người thay mặt đọc cho chị em nghe »[2].

Sau đây là vài lời của thánh Têrêsa Avila về việc cầu nguyện bằng cách đọc sách, trích từ tập Tiểu Sử Tự Thuật của bà (chương 4).

•Read more...•
 
•Page 2 of 5•