CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Lược Sử

Họp Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ (01.2012)

•E-mail• •Print• •PDF•

 

Hình ảnh họp mặt Liên Tu Sĩ miền Tây Bắc Hoa Kỳ tại Tu Đoàn Nhà Chúa – Dòng Mến Thánh Giá Đà lạt – Giáo xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR. Ngày 2 tháng 1 năm 2012.

•Last Updated• ( ••Tuesday•, 31 •January• 2012 14:30• ) •Read more...•
 
•Page 29 of 31•