CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Đấng Cải TổTiểu Sử Đức Cha Louis De Cooman (1881 – 1970) – Đấng Cải Tổ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, Thanh Hóa, Việt Nam

•E-mail• •Print•

Đức Cha Louis de Cooman (Ludovico Hành) sinh ngày 19 tháng 12 năm 1881 tại Ninove – Bỉ. Song thân rất đạo đức. Ông bà được 5 người con trong số đó có 4 người đi tu:

 1. Nữ tu Marie de Cooman – Dòng Thánh Tâm tại Bỉ.
 2. Linh mục thừa sai Alfred de Cooman (Cha Mẫn – Địa phận Thanh Hóa)
 3. Linh mục thừa sai Albert de Cooman (Cha Phụng – Địa phận Hà Nội)
 4. Đức Cha Louis de Cooman – Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa.
•Read more...•