CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Hoạt Động Tông Đồ Tại Hải Ngoại

Hoạt Động Tông Đồ tại Hải Ngoại của MTG Đàlạt

•E-mail• •Print•

Cuộc sống vừa khá tạm ổn, nhu cầu thăng tiến cần có, nâng cao trình độ cũng là điều cần thiết. Nên ngày 9 tháng 3 năm 1972, Hội Dòng đã cử Sr. Agatha Trần Thúy Hằng và Sr. Mary Nguyễn Thanh Miền đi du học tại Hoa Kỳ. Hai Sơ được trọ tại Dòng nữ Biển Đức ở Columbia, Missouri và được quý Sơ ở đó hết sức tận tình giúp đỡ và gởi theo học tại St. Louis University ở Bishmart North Dakota để học Anh Văn. Tại quê nhà, biến cố Tháng Tư năm 1975 xảy ra, cùng với lớp người di tản qua Mỹ, hai nữ tu Marie Nguyễn Thị Kim Phượng và Anne Đinh Thị Thanh cũng định cư tại Hoa Kỳ. Bốn chị em gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng và thế là CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO MỚI được ra đời và hình thành.

•Read more...•