CHANGE COLOR
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
SET FONT SIZE
 • •Increase font size•
 • •Default font size•
 • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Ơn Gọi - Vocation

Dấu Hiệu Ơn Gọi

•E-mail• •Print•

Ba điều căn bản để bạn có thể biết mình có ơn gọi

 • Dấu hiệu thứ nhất: Bạn có lòng khao khát sống đời dâng hiến không?
 • Dấu hiệu thứ hai: Sự thúc đẩy bạn hướng tới đời sống dâng hiến có lành mạnh không?
 • Dấu hiệu thứ ba: Bạn có hợp với đời sống tu dòng không? Bạn có sống đời sống cầu nguyện, lời Chúa, cộng đoàn và tình bằng hữu không?

Hãy đến và tìm hiểu ơn gọi ở Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Portland, Oregon, USA. Hội Dòng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên. Những ơn gọi muộn, chúng tôi sẽ nâng đỡ riêng. Các thiếu nữ muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc theo dịa chỉ  tại website của Nhà Dòng.

 
•More Articles...•