CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Ý Chỉ Cầu Nguyện - Prayer Request

Kính chào Quý Vị,


Hội Dòng sẽ cầu nguyện cho Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý ân nhân và thân nhân:

1.  Mỗi ngày trong  các giờ Kinh Phụng Vụ

2.  Mỗi tháng toàn Dòng dâng một Thánh Lễ

3.  Mỗi năm 3 tuần Cửu Nhật:

a. Trước Lễ Kính Thánh Giuse 19-3

b. Trước Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-9

c. Trước Lễ Giáng Sinh 25-12

4.  Khi một hội viên qua đời, toàn Dòng cầu nguyện trọn một tháng.


Quý Vị thân mến, nếu Quý Vị có yêu cầu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng tôi cầu nguyện cho Quý Vị. Xin Quý Vị vui lòng gởi email hay gọi điện thoại cho chúng tôi biết ý chỉ cầu nguyện của Quý Vị. Sau đây là địa chỉ email và số điện thoại của chúng tôi:

Email: •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it•

Telephone: 503-254-3284


Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Vị.