Họp Liên Tu Sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ (01.2012)

•Print•

 

Hình ảnh họp mặt Liên Tu Sĩ miền Tây Bắc Hoa Kỳ tại Tu Đoàn Nhà Chúa – Dòng Mến Thánh Giá Đà lạt – Giáo xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR. Ngày 2 tháng 1 năm 2012.

 

 

•Last Updated• ( ••Tuesday•, 31 •January• 2012 14:30• )