Hình Ảnh Đức Cha Vũ Huy Chương, Giáo Phận Đà Lạt Thăm Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt tại Portland - Oregon, USA (06-2012)

•Print•

 

 

•Last Updated• ( ••Wednesday•, 08 •August• 2012 11:57• )