Tiểu Sử Đức Cha Louis De Cooman (1881 – 1970) – Đấng Cải Tổ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, Thanh Hóa, Việt Nam

•Print•

Đức Cha Louis de Cooman (Ludovico Hành) sinh ngày 19 tháng 12 năm 1881 tại Ninove – Bỉ. Song thân rất đạo đức. Ông bà được 5 người con trong số đó có 4 người đi tu:

  1. Nữ tu Marie de Cooman – Dòng Thánh Tâm tại Bỉ.
  2. Linh mục thừa sai Alfred de Cooman (Cha Mẫn – Địa phận Thanh Hóa)
  3. Linh mục thừa sai Albert de Cooman (Cha Phụng – Địa phận Hà Nội)
  4. Đức Cha Louis de Cooman – Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa.

Ngày 26 tháng 6 năm 1904 : ngài thụ phong linh mục và sang Việt Nam.

Năm 1911 : làm Bề Trên Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc.

Năm 1912 : làm Giám Đốc Đại Chủng Viện Thượng Kiệm – Phát Diệm.

Năm 1916 : làm Bề Trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

Ngày 6 tháng giêng năm 1918 : được tấn phong Giám Mục hiệu tòa Thaciamontana, Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm.

Tháng 6 năm 1932 : làm Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa từ Phát Diệm chia ra.

Năm 1954 : về Pháp nghỉ dưỡng; đến tháng 3 năm 1955 sang lại Việt Nam, tiếp tục hướng dẫn Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa tại Tân Thanh – Bảo Lộc – Lâm Đồng.

Năm 1956 : về Pháp nghỉ hưu.

Ngày 7 tháng 6 năm 1970, Đức Cha qua đời tại Pháp trong hương thơm thánh thiện. Hưởng thọ 89 tuổi, mãn 66 năm Linh Mục, 52 năm Giám Mục, 23 năm cai quản Giáo Phận Thanh Hóa.

Đức Cha Louis de Cooman là một mục tử nhân từ, thánh thiện, nhiệt tâm. Ngài đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ Giáo Hội Việt Nam. Đặc biệt ngài có công rất lớn trong việc cải tổ Dòng Mến Thánh Giá để có lời khấn theo Giáo Luật.

Trải qua 255 đầy sóng gió, kể từ ngày Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte thành lập – ngày 19 tháng 2 năm 1670 đến ngày 2 tháng 2 năm 1925 - Dòng Mến Thánh Giá lần đầu tiên được tuyên lời khấn Thánh. Đó là công ơn lớn lao của hai Đức Cha : Đức Cha Alexandre Marcou (Thành) và đặc biệt Đức Cha Louis de Cooman (Hành).

Tác phẩm để lại: “Le Diable au Couvent et Mère Marie Catherine Diện” (Quỷ nơi Tu Viện và Mẹ Maria-Catarina Diện) – nhà xuất bản Nouvelles Editions Latines – Paris, 1962.