Dấu Hiệu Ơn Gọi

•Print•

Ba điều căn bản để bạn có thể biết mình có ơn gọi

Hãy đến và tìm hiểu ơn gọi ở Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Portland, Oregon, USA. Hội Dòng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên. Những ơn gọi muộn, chúng tôi sẽ nâng đỡ riêng. Các thiếu nữ muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc theo dịa chỉ  tại website của Nhà Dòng.